شرکت آریا توسعه ماندگار نگین

جهت سفارش محصول با این شماره تماس حاصل فرمایید. 02142407442

  شتابدهنده پخت CBS

  اطلاعات بیشتر

  بنزوتیازیل سولفنامیدها در گروه اول این مواد قرار دارند و شتاب دهنده اصلی پخت گوگردی هستند که امروزه در صنعت لاستیک مورد استفاده قرار می گیرند. نقش این مواد در پخت به این صورت است : آنها در زمان عمل کراس لینک تاخیر ایجاد میکنند ...

  شتابدهنده پخت MBT

  اطلاعات بیشتر

  MBT در این طبقه بندی در گروه دوم یعنی تیازول ها قرار دارد مشتقات تیازول شتاب دهنده هایی هستند که به طور گسترده در صنعت لاستیک چه به تنهایی و چه در ترکیب با سایر شتاب دهنده ها استفاده می شوند. سه استفاده از تیازول ...

  شتابدهنده پخت TMTD

  اطلاعات بیشتر

  TMTD در دسته Dithiocarbamates در گروه 4 قرار دارد ، که به طور گسترده در صنعت لاستیک به تنهایی یا در ترکیب با سایر شتابدهنده ها استفاده می شوند دریافت مشخصات محصول